Donguralesko

Moja rola: operator kamery przy 6 projektach
Rok: 2015-2022

Zostałem zaproszony w 2015 roku do współudziału w tworzeniu pierwszego klipu dla DGE. Dzięki zawiązanym wtedy znajomościom, co jakiś czas zbieramy się wspólnie na planach kolejnych teledysków. Historia ta nie dotarła do końca, lista z pewnością zostanie uzupełniona o kolejne klipy.